Willkommen bei technogymstore.at

Cookie Policy

 Směrnice o souborech cookie

 

Sobory cookie jsou tvořeny částmi kódu, které jsou nainstalovány v prohlížeči a pomáhají poskytovateli poskytovat služby, které slouží k deklarovanému účelu. Určitý účel, pro který jsou soubory cookie nainstalovány, může také vyžadovat souhlas uživatele.

Pokud je instalace souborů cookie podmíněna souhlasem, může být kdykoli odvolána podle pokynů v tomto dokumentu.

 

Technické soubory cookie a soubory cookie sloužící k agregovaným statistickým účelům

  • Aktivity nezbytně nutné pro funkčnost služby

 

Tyto internetové stránky používají soubory cookie k ukládání relací uživatelů a k zajišťování nezbytně nutných činností pro provoz těchto internetových stránek, například v souvislosti s rozložením datového provozu.

 

  • Aktivity v souvislosti s nastaveními, optimalizací a statistikami

 

Tyto internetové stránky používají soubory cookie pro ukládání nastavení prohlížeče a optimalizaci zážitku uživatele při prohlížení. K těmto souborům cookie náleží například takové soubory cookie, které nastavují jazyk a měnu nebo takové soubory cookie, které se používají pro správu statistik původního poskytovatele, které provozuje přímo poskytovatel stránek.

 

Jiné typy souborů cookie nebo třetí strany, které instalují soubory cookie

 

Některé z níže uvedených služeb spravují statistiky v agregované a anonymní podobě a nemusejí nutně vyžadovat souhlas uživatele, nebo mohou být provozovány přímo poskytovatelem - v závislosti na popisu - bez pomoci jiných poskytovatelů.

Pokud se v rámci nástrojů objeví služby poskytované jinými poskytovateli, lze je kromě zde specifikovaných informací a bez vědomí poskytovatele využívat ke sledování chování uživatelů při prohlížení obsahu internetu. Podrobnější informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů uvedených služeb.

  • Analytika

Pomocí služeb uvedených v této části může vlastník sledovat a analyzovat datový provoz a sledovat chování uživatelů.

 

Google Analytics s anonymizací IP (Google Inc.)

 

Google Analytics je internetová analytická služba poskytovaná společností Google Inc. („Google“). Společnost Google využívá shromážděné údaje ke sledování a zkoumání toho, jak jsou tyto internetové stránky používány, k vytváření zpráv o jejich aktivitách a jejich společném využívání s dalšími službami společnosti Google.

Google může využívat shromážděné údaje pro kontextualizaci a personalizaci reklam své vlastní reklamní sítě.

Na těchto internetových stránkách je povolena anonymizace IP, a proto bude IP adresa uživatelů služby Google předem zkrácena v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních stranách Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná adresa IP odeslána na server Google v USA a zde zkrácena.

 

Shromažďované osobní údaje: Soubory cookie a údaje o používání.

 

Místo zpracování: Spojené státy – Zásady ochrany osobních údajůOpt Out. Účastník dohody Privacy Shield.

 

Google AdWords Conversion-Tracking (Google Inc.)

 

AdWords Conversion-Tracking je analytická služba poskytovaná společností Google Inc., která propojuje údaje z reklamní sítě AdWords společnosti Google s činnostmi prováděnými těmito internetovými stránkami.

 

Shromažďované osobní údaje: Soubory cookie a údaje o používání.

 

Místo zpracování: Spojené státy – Zásady ochrany osobních údajů. Účastník dohody Privacy Shield.

 

Facebook Ads Conversion-Tracking (Facebook, Inc.)

 

Facebook Ads Conversion-Tracking je analytická služba poskytovaná společností Facebook Inc., která propojuje údaje z reklamní sítě společnosti Facebook s činnostmi prováděnými těmito internetovými stránkami.

 

Shromažďované osobní údaje: Soubory cookie a údaje o používání.

 

Místo zpracování: Spojené státy – Zásady ochrany osobních údajů. Účastník dohody Privacy Shield

 

  • Zobrazení obsahu externích platforem

 

Tento typ služeb umožňuje uživatelům prohlížet obsah hostovaný na externích platformách přímo prostřednictvím těchto internetových stránek a komunikovat s ním.

Pokud je taková služba nainstalována, může shromažďovat údaje z datového provozu pro stránky, na kterých je nainstalována, i když ji uživatelé nepoužívají.

 

Widget Mapy Google (Google Inc.)

 

Mapy Google jsou služby pro vizualizaci mapových podkladů společnosti Google Inc., které umožňují těmto internetovým stránkám vložit příslušných obsah ze stránek této služby.

 

Shromažďované osobní údaje: Soubory cookie a údaje o používání.

 

Místo zpracování: Spojené státy – Zásady ochrany osobních údajů. Účastník dohody Privacy Shield.

 

  • Reklama

Tento typ služeb umožňuje těmto internetovým stránkám využívat údaje uživatelů pro zobrazování reklamy v podobě reklamních proužků a jiných marketingových metod - případně podle zájmu uživatele.

To neznamená, že jsou pro tento účel využívány všechny osobní údaje. Další informace a podmínky používání jsou uvedeny níže.

Některé z níže uvedených služeb mohou využívat soubory cookie k identifikaci uživatelů, nebo takzvané opětovné zaměřování reklamy na základě chování uživatelů. Pomocí této metody lze identifikovat také zájmy a chování uživatelů za účelem přizpůsobení reklamy při prohlížení mimo tyto internetové stránky. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů příslušných služeb.

Kromě možnosti podání námitky (nebo možnosti opt-out), která je nabízena níže uvedenými službami, může uživatel podat námitku vůči používání souborů cookie službami třetích stran tím způsobem, že navštíví stránku opt-out iniciativy Network Advertising.

 

DoubleClick for Publishers (Google Inc.)

 

DoubleClick for Publishers je reklamní služba poskytovaná společností Google Inc., která umožňuje vlastníkovi zobrazovat reklamní kampaně ve spojení s externími reklamními sítěmi. Vlastník nemá přímý vztah se třetími stranami, pokud není v tomto dokumentu uvedeno jinak.

Za účelem odmítnutí sledování různými reklamními sítěmi mohou uživatelé využít Youronlinechoices. Chcete-li se dozvědět více o využití dat společností Google, otevřete si stránku Google's partner policy.

Tato služba využívá soubor cookie „DoubleClick“ ke sledování toho, jak jsou tyto internetové stránky používány a jak uživatelé reagují na inzerci, na nabízené produkty a služby.

Uživatelé mají možnost zakázat všechny soubory cookie „DoubleClick“ klepnutím na následující odkaz: www.google.com/settings/ads/onweb/optout?hl=de.

 

Shromažďované osobní údaje: Soubory cookie a údaje o používání.

 

Místo zpracování: Spojené státy – Zásady ochrany osobních údajů.

 

  • Remarketing a zaměřování reklamy na základě chování uživatelů

 

Tento typ služeb umožňuje těmto internetovým stránkám a jejich partnerům analyzovat to, jakým způsobem byly tyto internetové stránky používány v předchozích relacích uživatele pro cílenou propagaci, optimalizaci a používání reklamy.

Tato činnost se provádí sledováním údajů o používání a využíváním souborů cookie - informací, které jsou zasílány partnerům odpovědným za kampaně remarketingu a zaměřování reklamy na základě chování uživatelů.

Kromě možnosti podání námitky (nebo možnosti opt-out), která je nabízena níže uvedenými službami, může uživatel podat námitku vůči používání souborů cookie službami třetích stran tím způsobem, že navštíví stránku opt-out iniciativy Network Advertising.

 

Facebook Custom Audience (Facebook, Inc.)

 

Facebook Custom Audience je služba remarketingu a zaměřování reklamy na základě chování uživatelů společnosti Facebook, Inc., která propojuje aktivity na těchto internetových stránkách s reklamní sítí společnosti Facebook.

 

Shromažďované osobní údaje: Soubory cookie a e-mail.

 

Místo zpracování: Spojené státy – Zásady ochrany osobních údajůOpt Out. Účastník dohody Privacy Shield.


 

Jak můžu udělit nebo odvolat souhlas s instalací souborů cookie?

 

Kromě informací popsaných v tomto dokumentu může uživatel spravovat nastavení souborů cookie přímo ve svém internetovém prohlížeči a tím zabránit třetím stranám v instalaci souborů cookie. Nastavení prohlížeče také umožňuje odstranit soubory cookie nainstalované v minulosti, včetně těch souborů cookie, které mohou mít uložen souhlas s instalací souborů cookie prostřednictvím těchto internetových stránek. Uživatel může například najít informace o správě souborů cookie v nejčastěji používaných internetových prohlížečích na následujících adresách: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari a Microsoft Internet Explorer.

V souvislosti se soubory cookie nainstalovanými třetími stranami mohou uživatelé spravovat své preference a odvolat souhlas klepnutím na příslušný odkaz opt-out (je-li k dispozici), pomocí prostředků uvedených v zásadách ochrany osobních údajů třetí strany nebo kontaktováním třetí strany. Bez ohledu na výše uvedené poskytovatel informuje o tom, že uživatelé mohou postupovat podle instrukcí na stránkách EDAA (EU), Network Advertising Initiative (USA) a Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Kanada), DDAI (Japonsko) nebo jiných služeb a využít je ve svůj prospěch. Takové služby umožňují uživateli definovat nastavení sledování pro téměř všechny reklamní nástroje. Poskytovatel proto doporučuje, aby uživatelé kromě informací uvedených v tomto dokumentu využívali navíc tyto prostředky.

 

Poskytovatel a správce osobních údajů

 

the fitness company Handels GesmbH DIČ: ATU58196222

OR: 194243b

Rejstříkový soud: Landes- und Bezirksgericht v Linci Sídlo společnosti:

Kornstraße 1

4060 Leonding/Rakousko

Tel.: 0732 / 671 000

Fax: 0732 / 671 000-10

E-mailová adresa správce osobních údajů: info@fitnesscompany.at

Vzhledem k tomu, že tyto internetové stránky využívají služby jiných poskytovatelů, které instalují soubory cookie a další obdobné sledovací systémy, které nemohou být technicky kontrolovány poskytovatelem, musí být každý konkrétní odkaz na soubory cookie a sledovací systémy jiných poskytovatelů považován za indikativní. Úplné informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů příslušných jiných poskytovatelů, kteří jsou uvedeni v tomto dokumentu.

Vzhledem k objektivní složitosti, která je spojená s identifikací technologií založených na souborech cookie, žádáme uživatele, aby kontaktovali poskytovatele, pokud budou požadovat další informace o používání souborů cookie na těchto internetových stránkách.